Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De website: iedere webpagina waarin Truedata een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • Truedata: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren),verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. Truedata spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. Truedata verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Truedata is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webshop/website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

6. Truedata mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Truedata is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website.

7. Behoudens deze disclaimer, is Truedata niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

9. Truedata behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Truedata de toegang tot de website monitoren.

10. U zult Truedata, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

11. Op de producten van de fabrikanten zijn de voorwaarden van de betreffende fabrikant van toepassing.

Inzicht krijgen in uw IT infrastructuur?

Vraag een vrijblijvende assessment aan.

De storage, back-up en virtualisatie assessments helpen u inzicht te krijgen in uw infrastructuur. U ziet gelijk hoe uw huidige infrastructuur ingericht is en of er bottlenecks zijn. U kunt de uitkomsten van het assessment gebruiken voor de fine-tuning van uw infrastructuur en vele andere doeleinden.

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP

Partnering of samenwerking staat centraal in de filosofie van Truedata. Samenwerken met onze Business Partners is van uitermate belang om kennis en kunde bij onze klanten aan tafel te brengen.