Een andere mooie klantencase waarbij Truedata ondersteuning heeft geboden is die bij Interforce. Hier is de performance van de gehele omgeving onder handen genomen, business continïteit verbeterd en granulariteit van data herstel in geval van calamiteit verhoogd. Uit het artikel:

Ook bij Truedata, de Interforce-partner die – in de achtergrond gesteund door distributeur Tech Data – het hele migratieproces begeleidde, is men erg tevreden over het bereikte resultaat. Rohan Nikookar, IT Consultant & Datacenter Architect bij Truedata, zet alle voordelen op rij: “De klanten ervaren hogere snelheden en een snellere failover in geval van een calamiteit. Daarnaast kan nu per klant worden ingesteld hoe zijn data worden veiliggesteld, terwijl dat hiervoor op groepsniveau werd ingeregeld. Verder zijn back-uptijden van halve dagen naar enkele uren gegaan, en restoretijden van uren naar minuten. De klant kan zijn omgeving sneller veiligstellen dan ooit tevoren.”

Redactie Cloudworks

Online Marketing, Redactie

Geïnspireerd of geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.
D
eze blog is tot stand gekomen in samenwerking met

Techdata en Cloudworks.